НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1892" ГР.СТРАЛДЖА

 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1892" ГР.СТРАЛДЖА

 
Рейтинг: 2.00
(47)
Новини
СнимкиНовини / Обяви

07 Април 09, 12:49 / Автор: Читалище "Просвета"
ПОКАНА
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА"

Ч И Т А Л И Щ Е  „ П Р О С В Е Т А „ Г Р .С Т Р А Л Д Ж А

гр.Стралджа, област Ямбол, ул „П.Кабаков” №1;тел: 04661/5557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А

 

 

 

 

 

 

    На основание чл.14.,ал1,т.7 и т.8 и чл.15 ., ал. 1 от Закона за Народните читалища свиквам годишно събрание на членовете на Читалище „Просвета” гр.Стралджа на 15.04.2009г от 17.00 часа в залата на читалището при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Читалище “Просвета „ гр.Стралджа за календарната 2008 година.

2.Доклад на Проверителната комисия при  Читалище „Просвета” гр.Стралджа.

3.Приемане на проект на бюджет на Читалище “Просвета „ гр.Стралджа за календарната 2009 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Председател на ЧН:Ат. Кабакова


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.7393